.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu thông tin tại Hội nghị sơ kết ngày 18/7
Thông tin trên được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 18/7.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Hà Nội tăng trưởng 7,07%, cao hơn năm 2017. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, có được kết quả trên là nhờ nhiều giải pháp được thực hiện như: Tập trung rà soát đối tượng thu, triển khai quyết liệt biện pháp thu, kể cả việc công khai danh tính các DN nợ, không để DN chây ì. Cùng với đó, việc rà soát cơ cấu chi ngân sách được thực hiện nhằm đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ nhưng linh hoạt; đẩy mạnh giao quyền tự chủ về tài chính; tăng cường tuyên truyền tâp huấn quản lý sử dụng tài sản công…
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính hỗ trợ, cùng Hà Nội đẩy mạnh thu tại khu vực DN Trung ương, bởi thu từ khu vực này vẫn thấp, mới đạt 44% dự toán.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập với những lĩnh vực còn lại bởi trong 7 lĩnh vực mới có 2 lĩnh vực được hướng dẫn. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu kiến nghị cần có chính sách tài chính hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là kết nối sản xuất nông sản với xuất khẩu các mặt hàng nông sản.
Nguồn: kinhtedothi.vn