[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018

Sáng nay (8/8), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn Đấu thầu qua mạng 2018. Đây là Diễn đàn cấp quốc gia đầu tiên về đấu thầu qua mạng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các bên...

Sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

Sửa đổi hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)

Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm).