Tỷ giá nổi sóng

Tỷ giá nổi sóng

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đã lần đầu chạm ngưỡng 23.100 đồng.

Tín dụng tăng 6,16% trong 5 tháng

Tín dụng tăng 6,16% trong 5 tháng

Dư nợ tín dụng tăng ngay từ những tháng đầu năm và được kiểm soát chặt chẽ với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.