Nỗi lo thường trực của ngành chế biến gỗ

Nỗi lo thường trực của ngành chế biến gỗ

Thu Phương | Chất lượng gỗ nguyên liệu thấp, gỗ có chứng chỉ chiếm tỷ lệ chưa cao; sản phẩm xuất khẩu thô có giá trị thấp còn nhiều; liên kết chuỗi còn hạn chế… là những “nút thắt”...